Svenska kyrkan för alla

I en värld full av hemskheter som krig, fattigdom och svält är det svårt att hitta positivitet. Svenska kyrkan har funnits väldigt länge och är det största trossamfundet med över sex miljoner medlemmar. Att vara med i svenska kyrkan kan hjälpa dig att hitta hoppet igen och att även jobba mot en bättre värld där alla får vara lika mycket värda. Just nu, under den fruktansvärda flyktingkrisen, hjälper kyrkan till med bland annat tak över huvudet, psykosocialt stöd, mat och vatten, värme och hygienartiklar. Den svenska kyrkan är dessutom verksam i flyktingläger där människor tvingas bo en längre tid. Här bistår kyrkan med att bygga skolor, hålla meningsfulla träffar, med utbildning och för att skapa bättre livsförhållande för de utsatta.

För att dra in pengar håller svenska kyrkan olika lotterier där större delen av intäkterna går direkt till behövande människor. Eftersom det sker mycket hemskt ute i världen riktar kyrkan stort fokus kring flyktingkrisen och svält i olika länder. Men samtidigt finns svenska kyrkan alltid även för oss här i Sverige. För även om man inte svälter eller är på flykt kan man behöva stöd och hjälp. Kyrkan kan bistå med jourhavande präster, givande verksamheter och framförallt gemenskap. Genom att vara medlem i svenska kyrkan slipper man vara ensam. Det finns alltid någon som lyssnar och som vill hjälpa till. Vill du själv hjälpa behövande människor finns många sätt att vara med på.

Svenska kyrkan och hjälpande verksamhet

Som medlem i den svenska kyrkan betalar du en avgift. En del av avgiften går direkt till att bevara kyrkan men även till arbetet för människors lika värde. Om du vill bidra ännu mer kan du köpa lotter i något av de lotterier som kyrkan anordnar. Stor del av intäkterna går nämligen till behövande människor. Du kan även vara med i verksamheter som kyrkan anordnar.

Svenska kyrkan är för många ett värdefullt stöd i livet